Presenter

Upptäck nyttiga tips och råd om presenter

Present till nyfödd - fakta och tips

Presenter till nyfödda kan inte vara personliga från början – därför är det i detta fall okej som presenten speglar dig som givare. Då kan den nyfödda lättare koppla presenten till dig – senare i livet.

En present som du köper till en nyfödd kan aldrig (utom i extrema undantagsfall) bli ett minne för livet för mottagaren. I bästa fall måste du som köper presenter till nyfödda se till att presenten skapar positiva associationer i efterhand.

Present till nyfödda – personlig present med koppling till givaren

Du som köper presenter till nyfödda kan omöjligt veta vad det lilla barnet kommer att ha för intressen senare i livet. Detsamma gäller för dig som köper doppresenter till spädbarn. Av denna anledning kan man här lätta något på kravet att presenten måste vara personlig. Vårt tips är att undvika standardpresenter som kramdjur och silverskedar och istället satsa på en rolig present som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som givare – det lilla barnet kan då koppla presenten till din personlighet senare i livet. Är du t.ex. intresserad av seriefigurer? Köp en uppsättning Kalle Anka av samma årgång som barnet.

Present till nyfödda – pojkar och flickor

Humor är alltid en bra ingrediens i receptet på en bra present – både till flickor och till pojkar. Det kan dock vara bra att inte köpa en typisk pojkpresent till en flicka – och vice versa. Men i slutändan är det alltid du som givare som avgör var kreativiteten tar slut.

Reklamlänkar